• Zwarte linken: Art-movie, Avant-garde en Trash zijn  samengevat  onder één categorie. 

  • Films kunnen vallen onder verschillende genres, waardoor ze in verschillende genres terug te vinden zijn.